ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Вовчанське лісове господарство

 

 

Шановні відвідувачі!

Вітаємо Вас

на сайті Державного підприємства

"Вовчанське лісове господарство”.
Сподіваємося, що на нашому Інтернет-представництві Ви зможете отримати необхідну, цікаву і корисну інформацію про життя та діяльність нашого підприємства.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов  взяв участь у засіданні Керівного комітету з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 років та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії. На основі діяльності сімнадцяти робочих підгруп за конкретними галузями напрацьовано проєкти  зазначених документів.

Як зазначив голова обласної ради, розробляючи семирічну Стратегію розвитку регіону усією громадою – науковцями й управлінцями, самоврядними органами й ініціативними краянами – створено дорожню карту повного оновлення нашої області.

«Мовою проєктів та ідей ми намагалися сформувати бренд області для того, щоб просувати його далеко за межі регіону. Не побоюся сказати, для інтеграції нашої області в успішний світовий простір», – наголосив Сергій Чернов.

Так, представлена Стратегія спрямована на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації у регіоні структурних національних реформ і секторальних політик, зменшення територіальних диспропорцій, мінімізації можливих негативних явищ і підвищення фінансової та управлінської спроможності територіальних громад області із забезпеченням захисту прав та інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення.

Зокрема, на сайт, що присвячений розробці Стратегії, надійшло майже 900 ідей проєктів, із них за рейтинговою оцінкою фахівцями було відібрано кращі ідеї. Перевага надавалася найбільш перспективним і гострим питанням розвитку регіону на середньостроковий та довгостроковий періоди з урахуванням майбутніх викликів і потреб територіальних громад Харківщини.

Також, за словами Сергія Чернова, з 14 лютого розпочнеться засідання профільних комісій обласної ради, де депутати будуть розглядати Стратегію та План її реалізації:

«Час на доопрацювання та зауваження ще маємо. Депутати облради зможуть під час роботи у комісіях заслухати різні точки зору, внести свої пропозиції та зауваження щодо реалізації Стратегії.

Наступним кроком буде розгляд Стратегії та Плану заходів на пленарному засіданні сесії обласної ради, яке плануємо провести 27 лютого. А також реєстрація проєктів на порталі сайту Державного фонду регіонального розвитку. Таким чином, ми встигаємо відкрити двері для залучення інвестицій майже у півмільярда гривень щороку впродовж 2021-2023 рр».

 ПЯТЬ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя  населення на всьому просторі регіону

 • Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і створення умов для здорового способу життя населення;
 • Забезпечення доступних і якісних комунальних послуг в містах та енергозабезпечення сільського населення;
 • Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рівнях;
 • Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності;
 • Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення;
 • Забезпечення правопорядку та публічної безпеки;
 • Розвиток внутрішнього та в’їздного туризму.

Ціль 2. Створення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону

 • Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату;
 • Охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • Забезпечення якісного стану і відновлення деградованих і еродованих земель та ґрунтів;
 • Збільшення лісистості області і збереження біорізноманіття;
 • Створення ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами.

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю

 • Впровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структури економіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості;
 • Розвиток сільських територій та територіальних громад шляхом створення робочих місць на базі фермерських і селянських господарств і їх кооперації;
 • Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу;
 • Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону;
 • Енергозабезпечення і створення ефективної системи енергозбереження в регіоні.

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури

 • Організація системи залучення і супроводження інвестицій;
 • Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної інноваційної системи;
 • Підтримка створення інноваційної продукції та послуг;
 • Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення.

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні

 • Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням фінансово самодостатніх територіальних громад
 • Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місцевих органів влади
 • Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства
 • Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого самоврядування
 • Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору

До джерел фінансування реалізації заходів Стратегії відносяться кошти:

 • Державного бюджету України, зокрема, Державного фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
 • місцевих бюджетів;
 • міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС;
 • інвесторів, власні кошти підприємств, організацій та установ, а також кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови;
 • благодійні внески;
 • з інших джерел, не заборонених законодавством.